KANCELARIA SYNDYK IZABELI SKONIECZNEJ - POWAŁKI

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Polring-Glas sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Psarach oferuje do sprzedaży w formie przetargów pisemnych materiały i narzędzia do produkcji okien. Termin składania ofert  do 29.11.2018 r. do g. 15.00 r., otwarcie ofert: 03.12.2018 r. g. 11.00.

Oferty pisemne należy  składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje  data wpływu). W razie wpłynięcia kilku ofert na ten sam przedmiot, syndyk może zorganizować w dniu otwarcia ofert aukcję z udziałem oferentów, którzy stawili się na otwarcie. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz zmiany jego regulaminu bez podania przyczyn oraz prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia. Szczegółowe informacje i wymogi dot.  sprzedaży określa regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach:  www.kaczmarekskonieczna.pl, www.ardobiejewska.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Elementy stolarki okiennej i drzwiowej

ZAŁĄCZNIK Nr 2 – Profile aluminiowe, podkładki PCV, łączniki, bekenrody, płytki

ZAŁĄCZNIK Nr 3 – Materiały pozostałe

ZAŁĄCZNIK Nr 4 – Urządzenia i narzędzia

ZAŁĄCZNIKI Nr 5 - Meble

ZAŁĄCZNIK Nr 6 – Urządzenia i narzędzia

ZAŁĄCZNIK Nr 7 – Urządzenia elektroniczne

ZAŁĄCZNIK Nr 8 – Stojaki

ZAŁĄCZNIK Nr 9 – Pozostałe

ZAŁĄCZNIK Nr 10 – Sprzęt komputerowy

Regulamin ruchomości listopad 2018

 

Poniżej prezentacja oferty sprzedaży wybranych rzeczy

Polring-Glas sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

 

  • SAMOCHÓD po obniżonej cenie

Syndyk masy upadłości Polring-Glas sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Psarach oferuje do sprzedaży w formie przetargu pisemnego pojazd osobowy HONDA CIVIC, nr rejestracyjny: DTR 29223, rocznik: 2004. Pojazd nie posiada ważnych badań technicznych oraz opłaconej polisy OC.

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu). Wymagane jest wadium na pojazd w wysokości 1 000 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy upadłej spółki. W razie wpłynięcia kilku ofert na ten sam przedmiot, syndyk może zorganizować w dniu otwarcia ofert aukcję z udziałem oferentów, którzy stawili się na otwarcie. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz zmiany jego regulaminu bez podania przyczyn oraz prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia. Szczegółowe informacje o przedmiotach, miejscu, trybie i warunkach dot. sprzedaży określa regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach www.kaczmarekskonieczna.pl, www.upadlosci24.pl, www.ardobiejewska.pl.

Wadium należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy:

Alior Bank S.A. nr: 46 2490 0005 0000 4520 9543 0313

 

Regulamin samochód marzec 2018

samochody Polring sprzedaż marzec 2018

Poniżej prezentacja oferty sprzedaży wybranych rzeczy

Polring-Glas sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

                                                                                                                                                                                                                                                       Wrocław, 21 marca 2016 r.

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej,  Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem z 2 marca 2016r., sygn. akt VIII GU 442/15, ogłosił upadłość – obejmującą likwidację majątku dłużnika – Polring-Glas, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Psarach (nr KRS 0000147454); wyznaczając sędziego -komisarza w osobie SSR Marcina Soji i syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Skoniecznej-Powałki.

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego – komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego
po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 22/16.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące
na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu – komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.”

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 11 MAJA 2016 R.Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2020 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl